Sciagnij player flasha
ESP  O firmie
Sciagnij player flasha
 
Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o. jest firmą o wieloletnim doświadczeniu i tradycji sięgającej lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy to w strukturach Białostockiej Energetyki utworzono Laboratorium Licznikowe.
Spółka powstała 1 stycznia 1997 roku z wydzielenia jednego z oddziałów Zakładu Energetycznego Białystok S.A. na bazie kadry i majątku "Licznikowni". Przekształcenie powyższego Oddziału w samodzielny podmiot gospodarczy miało przyczynić się do wzrostu efektywności funkcjonowania. Istotą przekształcenia było zastąpienie administracyjnego nadzoru stosunkami rynkowymi. Dzięki takiej zmianie stworzono warunki dla ekspansji nowo powstałego podmiotu.
Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o. działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000199742.
Obecnie działalność Spółki obejmuje pełen zakres usług dotyczących przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych:
 • wzorcowanie, sprawdzanie, naprawę,
 • legalizację liczników energii elektrycznej,
 • ekspertyzy liczników energii elektrycznej,
 • dystrybucję urządzeń do pomiaru energii elektrycznej,
 • doradztwo techniczne.

W 1998 roku w ESP Sp. z o.o. uruchomiono linię montażową indukcyjnych liczników energii elektrycznej jedno- i trójfazowych oraz urządzeń wspomagających pracę licznika. Na montowane liczniki energii elektrycznej firma uzyskała aprobaty typów wydane przez Główny Urząd Miar. Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar w ESP Sp. z o.o. przez kilka lat funkcjonował "Punkt legalizacyjny liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego", gdzie pracownicy administracji miar w Białymstoku wykonywali czynności związane z legalizacją.
Od 31 stycznia 2006 roku, na mocy upoważnień Prezesa Głównego Urzędu Miar, ESP Sp. z o.o. samodzielnie wykonuje legalizację pierwotną i ponowną liczników energii elektrycznej.
Zobligowana do okresowej kontroli własnego wyposażenia pomiarowego, Spółka posiada wieloletnie doświadczenie w sprawdzaniu liczników energii elektrycznej, watomierzy, woltomierzy, amperomierzy itp. Coraz ostrzejsze wymagania prawne i systemowe dotyczące rzetelności, wiarygodności i bezpieczeństwa wyników pomiarów stosowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych, wymuszające konieczność okresowej ich kontroli, wpłynęły na decyzję o utworzeniu w strukturach Spółki Laboratorium Pomiarowego Wielkości Elektrycznych. Laboratorium jako pierwsze w Polsce uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania liczników energii elektrycznej czynnej i biernej prądu przemiennego.
Spółka posiada nowoczesne wyposażenie w całym procesie technologicznym oraz zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, której znaczną część stanowią specjaliści i doświadczona kadra inżynierska. To właśnie dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom załogi, jak też odpowiedniemu zarządzaniu coraz mocniej zaznacza swoją obecność na rynku.
Dążeniem ESP Sp. z o.o. jest dostarczanie wyrobów i świadczenie usług na coraz wyższym poziomie, zaspokajanie i wyprzedzanie potrzeb Klientów z zachowaniem rygorystycznych zasad metrologii prawnej i technicznej.
Chcąc utrzymać wysoką pozycję na rynku ESP Spółka z o.o.:
 • zapewnia rozwój pracowników umożliwiając im dokształcanie i szkolenia specjalistyczne,
 • organizuje szkolenia w zakresie obsługi montowanych i sprzedawanych wyrobów,
 • organizuje promocje i pokazy nowych wyrobów,
 • oferuje doradztwo techniczne,
 • zapewnia pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • dba o pozytywny wizerunek firmy,
 • prowadzi obserwacje i analizę rynku docelowego i zmian zachodzących w branży energetycznej,
 • monitoruje zmiany przepisów i wymogów związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Całość działalności Spółki realizowana jest w oparciu o wdrożony i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością, spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000.
Dzięki ciągłemu doskonaleniu, ESP Spółka z o.o. jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom Klientów oczekujących najwyższej jakości wyrobów i serwisu.


 


 poleć stronę znajomemu      dodaj do ulubionych        

 
Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o. o. 15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13 (Budynek E - wejście od ul. Świętojańskiej)
tel./fax 85 732 20 07, tel. 85 732 95 59, e-mail: esp@esp.net.pl